Pöytäkirja

Alavuden seudun Urheilukalastajat ry

Vuosikokous 15.02.2011

1§ Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti väen tervetulleeksi

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Hietala.

3§ Kokouksen sihteeriksi valittiin Paula Järvinen.

4§ Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Saarinen ja Jari Saarinen.

7§ Esiteltiin toimintakertomus 2010.

8§ Esitettiin tilikertomus 2010, kuultiin tilintarkastajien lausunto, vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle.

9§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 esiteltiin.

10§ Talousarvio vuodelle 2011 esiteltiin.

11§ Jäsen- ja liittymismaksut pidetään ennallaan, aikuisjäsenet 14,00 euroa, nuoret 4,40 euroa, liittymismaksu 5,00 euroa, ainoastaan siinä tapauksessa että keskusjärjestö nostaa omia maksujaan, seura nostaa jäsenmaksuja.

12§ Toimihenkilöiden kulukorvaukset pidetään ennallaan: puheenjohtaja 70, sihteeri 120, taloudenhoitaja 70, kilpailutoimikunnan puheenjohtaja 120, ja kilpailutoimikunnan jäsen, joka hoitaa palkintojen hankinnan yms. 70 euroa.

13§ Seuran puheenjohtajaksi valittiin Erkki Hietala.

14§ Johtokuntaan valittiin Paula Järvinen, Kalervo Rapo, Heikki Alanko, Reijo Hietakangas ja Kari Pihlajamäki, varajäsenet Mauri Rapo ja Pentti Ahokas. Seuran nettivastaavaksi valittiin Jari Saarinen.

15§ Tilintarkastajiksi valittiin Tapani Pihlajamäki ja Seppo Nieminen. Varalle Kaarina Pispa ja Pekka Kivelä.

16§ Kilpailutoimikuntaa johtaa Erkki Hietala. Jäsenet Heikki Alanko, Reijo Hietakangas, Mauri Rapo, Kari Pihlajamäki, Pasi Huhtala ja Mika Keskinen. Nuorisotoimikuntaa johtaa Kalervo Rapo.

17§ Edustajat piirin vuosikokoukseen valitsee johtokunta.

18§ Muut asiat: Piirin puheenjohtaja Jaakko Knaapila kertoi kuulumisia piiri-tasolla mm. tuleva SM-pilkki Lappajärvellä, johon tarvitaan työväkeä. Keskusteltiin kilpailujen järjestämisestä Alavudenjärvellä, mahdollista pitää esim. jäsentenväliset kevättalvella. Keskustelua käytiin myös mahdollisuudesta myydä yrityksille mainostilaa seuran nettisivuilla. Päätettiin, että ensin pitää selvittää miten verottaja asiaan suhtautuu, johtokunta jatkaa asian käsittelyä. Johtokunta myös valmistelee seuran 30-vuotis kahvitilaisuutta. Risto Saarinen lupautui laatimaan seuran historiikin nettisivuille

19§ Jaettiin vuoden 2010 kalamieskisan mitalit ja kiertopalkinnot.

20§ Puheenjohtaja päätti kokouksen.