Pöytäkirja

Alavuden seudun Urheilukalastajat ry

Vuosikokous 14.02.2012

1§ Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen.

2§ Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Hietala.

3§ Kokouksen sihteeriksi valittiin Paula Järvinen.

4§ Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5§ Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

6§ Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pasi Huhtala ja Mika Keskinen.

7§ Toimintakertomus vuodelta 2011 luettiin, lisättiin puuttuvat tiedot PM-mitalistien osalta. Hyväksyttiin toimintakertomus.

8§ Esitettiin tilikertomus kaudelta 2011, kuultiin tilintarkastajien lausunto. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

9§ Esiteltiin toimintasuunnitelma vuodelle 2012.

10§ Talousarvio vuodelle 2012 esiteltiin.

11§ Päätettiin jäsen- ja liittymismaksut vuodelle 2013. Aikuisjäsenet 15e, perhejäsenet 15e, nuorisojäsenet 6,40e, liittymismaksu 5e. Maksuihin tulee korotuksia vain siinä tapauksessa, jos keskusjärjestö nostaa omia jäsenmaksujaan, seuran jäsenmaksut nousevat saman verran.

12§ Toimihenkilöiden kulukorvaukset pidetään ennallaan: puheenjohtaja 70, sihteeri 120, taloudenhoitaja 70, kilpailutoimikunnan puheenjohtaja 120, ja kilpailutoimikunnan jäsen, joka vastaa palkintojen hankkimisesta 70 euroa.

13§ Seuran puheenjohtajaksi valittiin Erkki Hietala.

14§ Johtokuntaan valittiin Paula Järvinen, Kalervo Rapo, Heikki Alanko, Reijo Hietakangas ja Kari Pihlajamäki, varajäsenet Mauri Rapo ja Pentti Ahokas. Seuran nettivastaavana jatkaa Jari Saarinen.

15§ Toiminnantarkastajiksi valittiin Tapani Pihlajamäki ja Seppo Nieminen. Varalle Pekka Kivelä ja Kaarina Pispa.

16§ Kilpailutoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Tapani Pihlajamäki. Jäsenet Seppo Nieminen, Pasi Huhtala, Mika Keskinen, Kari Pihlajamäki ja Tero Kankaanpää. Uistelutoimikuntaan puheenjohtajaksi Pasi Huhtala. Jäsenet Kari Pihlajamäki ja Tero Kankaanpää. Nuorisotoimikuntaan vetäjäksi Kalervo Rapo.

17§ Edustajat piirin vuosikokoukseen valitsee johtokunta.

18§ Muut asiat: Keskusteltiin SM-kisamatkoista, jotka tehdään omilla autoilla. Lisäys kohtaan 12§ SM-kilpailumatkat, jotka tehdään omilla autoilla, seura maksaa kilometrikorvauksen 0,25e/km, jos ei linja-auto kyytä ole käytettävissä. Pasi Huhtala kertoi Toisvedellä järjestettävän Keskisen Kello -uistelukisan järjestelyistä, mukaan on saatu entisiä ja myöskin uusia yhteistyökumppaneita mm. Alavuden Auto ja kilpailuun onkin tulossa hyvät palkinnot. Työväkeä myös tarvitaan itse kilpailupäivänä. SM-pilkkiin on lähtijöitä ilmoittautunut 11 henkilöä. PM-pilkistä ilmoitus nettiin, jos lähtijöitä on tarpeeksi, varataan kisamatkalle linja-auto. Seuran sääntöjen uudistamista johtokunta valmistelee vuosikokouksen päätettäväksi.

19§ Jaettiin vuoden 2011 kalamieskisan mitalit ja kiertopalkinnot.

20§ Puheenjohtaja päätti kokouksen.

 

 

KALAMIESKISA 2011

Miehet:
1. Kari Pihlajamäki 8 p
2. Jarkko Autio 9 p
3. Erkki Hietala 11 p
4. Tero Kankaanpää 12 p
5. Jari Saarinen 20 p
6. Mika Pihlajamäki 23 p
7. Pentti Hepojoki 30 p
8. Juha-Matti Pihlajamäki 33 p

Miesveteraanit:
1. Seppo Nieminen 8 p
2. Reijo Hietakangas 11 p
3. Heikki Alanko 12 p
4. Risto Saarinen 14 p
5. Kalervo Rapo 18 p
6. Eero Saari 20 p
7. Seppo Potila 21 p
8. Tapani Pihlajamäki 30 p
9. Erik Isoaho 33 p

Naiset:
1. Tarja Huhtala 6 p
2. Katja Autio 11 p
3. Raija Pekonniemi 13 p

Naisveteraanit:
1. Kaarina Pispa 6 p
2. Marja-Leena Saarinen 11 p
3. Sinikka Ahopelto 14 p

Nuoret:
1. Lauri Heikkilä 3 p
2. Jyri Kankaanpää 5 p