Seppo N 10123 DIAGRAMMI VII-OSA
Jukka 5751
Erkki 1108
Heikki 1476
Eero 241
Timppa 3292
Olli 2194
Keltsu 3773