tero 2480 DIAGRAMMI IV-OSA
erkki 0
markku ku 370
eero 0
seppo  749
heikki 455
simon 205
kari 1549
timppa 813