Seppo N 1419 DIAGRAMMI II-OSA
Martti 1512
Kari 2007
Jukka 759
Markku Ku 215
Hannu 788
Markku Ko 2550
Olli 809
Pentti  355
Veikko 254
Aarne 1191
Tero 5610
Reijo H 103
Simon 4359
Timppa 2047
Jyri 7150
Heikki 4310
Reijo M 7