Markku 4725 DIAGRAMMI III-OSA
Heikki 0
Seppo N 429
Seppo K 274
Jalo 14
Eero 281
Reijo 116
Tero 861
Rami 2886
Kari 1918
Olli 1077
Seppo H 76
Timo 1523
Jukka 1792
Tapani 1676
Heidi 742
Jyri 434
Sinikka 80
Juho 178
Hannu 110
Erik 289
Jaska 114