Jukka 2322 DIAGRAMMI 12-OSA
Juho 448
Markku 540
Seppo K 380
Pentti 170
Heikki 58
Jaska 790
Kari 136
Tero 320
Seppo N 58
Veikko 138
Anneli 364
Timo 806
Olli 372
Jyri 78
Seppo H 482
Hannu 1314