ASUK ALKUVUOSIA

Urheilukalastajien yhdistyksen perustava kokous pidettiin Alavudella 17.2.1981. Kokouksen avasi koollekutsujien puolesta Kalervo Rapo selostaen mahdollisesti perustettavan seuran tarkoitusperiaatteita. Tämän jälkeen kalatalouskonsulentti Seppo Hikipää selvitteli Suomen Kalamiesten Keskusliiton toimintaa ja tarkoitusta.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hikipää ja sihteeriksi Kalervo Rapo. Keskusteltiin seuran perustamistarpeesta ja yksimielisesti päätettiin perustaa urheilukalastusseura, jonka nimeksi tulee Alavuden seudun Urheilukalastajat ja edelleen päätettiin liittyä jäseneksi Etelä-Pohjanmaan Kalamiespiiriin ja Suomen Kalamiesten Keskusliittoon.

Laadittiin seuran perustamiskirja ja valittiin johtokunta, jonka puheenjohtajaksi tuli Kalervo Rapo, varsinaisiksi jäseniksi Markku Katajamäki, Risto Saarinen, Pertti Lähdevuori, Risto Rikala ja Jorma Heikkilä. Järjestäytymiskokouksessa sihteeriksi valittiin Pertti Lähdevuori ja rahastonhoitajaksi Markku Katajamäki. Kokouksen aikana uuden seuran jäsenkortin lunasti 19 henkilöä.

1981

•  Ensimmäisiä ajatuksia oli kalastuspaikkojen löytäminen ja kiinnostavia kohteita oli mm. Pumppulampi ja Allasjärvet. Kilpailutoiminta jätettiin aluksi johtokunnan harkittavaksi.

•  13.3.81 ensimmäiset jäsentenväliset matikkakilpailut Kätkänjoella.

•  4.4.81 pidettiin ensimmäiset kilpailut Kirkkojärvellä.

•  Seuraavassa johtokunnan kokouksessa suunniteltiin jäsentenvälisen mato-onkikilpailun järjestämistä, mutta todettiin sen olevan vaikea järjestää. Jos paikka löytyy, juhannuksen jälkeen kokeillaan.

•  Päätettiin järjestää kalaretki Koirajärvelle 11.7.

•  Julkaistaan jokamiehen kalamiesohjeet Viiskunnassa.

•  Keskusteltiin yhdistyksen hihamerkistä. Tehdään luonnoksia seuraavaan kokoukseen.

•  Järjestettiin kalamiesilta 9.11. Seppo Hikipää selvitteli pilkkikalastuksen perusteorioita n. 25 kuulijalle.

•  Vuoden aikana järjestettiin kaikkiaan kolmet pilkkikisat (näistä yksi oli yleiset), yhdet matikkakisat ja kolmet mato-onkikisat ja näistä kerättiin ensimmäiset Vuoden Kalamies-pisteet. Tämän ensimmäisen Vuoden Kalamies-kisan voitti Kalervo Rapo.

•  Pertti Lähdevuori voitti Kalamies-lehden ja Rapalan järjestämän ideakilpailun.

•  Johtokunta kokousti viisi kertaa.

•  Vuoden lopulla jäsenmäärä oli 70 henkilöä.

1982

Toimihenkilöt: pj. Kalervo Rapo, sihteeri Pertti Lähdevuori, rah.hoitaja Markku Katajamäki, johtokunnan varsinaiset jäsenet: Risto Rikala, Risto Saarinen, Jorma Heikkilä, Aulis Mäki; varajäsenet Jarmo Mäkiranta, Timo Tapanainen; tilintarkastajat Erik Kuni, Paavo Savolainen.

•  Kilpailutoiminta alkoi vakiintua: onkikisoja 3, pilkkikisoja 3, joista 1 yleiset ja 1 madepilkkikisat.

•  SM- pilkkikisoihin Iitissä osallistui 10 seuran jäsentä.

•  Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 80.

•  Järjestettiin kilpailu jäsenmerkistä ja sen voitti Asko Hannukselan suunnittelema merkki.

1983

Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet: samat kuin v. 1982.

•  Kilpailutoiminta: pilkkikisoja 5, joista yhdet yleiset, onkikisoja 4. SM-pilkkiin Kuopiossa osallistui 14 henkilöä. SM-kesäonkeen Vilppulassa osallistuttiin myös ja täältä parhaat sijoitukset olivat Jari Saarisen 4. sija nuorten sarjassa ja Jorma Niemen 19. sija yleisessä sarjassa.

•  Alavuden kaupungilta saatiin ensimmäisen kerran avustusta kalanistutukseen (1000 mk). Yhdistys laittoi toisen 1000 mk lisää omista varoistaan ja tällä summalla haettiin Kauhajoelta 2-vuotiaita järvitaimenia n. 400 kpl. Kalat istutettiin Lapuanjokeen n. 2/3 ja 1/3 osa Töysänjokeen. Kalervo Rapo, Markku Katajamäki ja Risto Saarinen hoitivat kalojen haun ja istutuksen.

•  Perhonsidontakurssit, opastajana mm. Ari Kuusava, käytännön harjoittelua mm. Karstulan Heijostenkoskella.

•  Etelä-Pohjanmaan Kalamiespiirin perustavassa kokouksessa hallituksen jäseneksi valittiin Kalervo Rapo.

•  Alavuden seudun Urheilukalastajat seuran säännöt hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 07.03.1983 numerolla 137680.

•  Lokakuussa järjestettiin taimenensouturetki Lappajärvelle.

•  Seuran jäsenmäärä 94.

1984

Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet: pj Kalervo Rapo, sihteeri Pertti Lähdevuori, varapj./ tiedotus Risto Saarinen, tal.hoitaja Markku Katajamäki, muut vars. jäsenet Jorma Heikkilä ja Risto Rikala.

•  Kilpailut: 4 pilkki- ja 4 onkikisaa. Yleisiä pilkkikisoja kahdet, joissa osanottajia yhteensä n. 240. SM-pilkkiin osallistui n. 30 henkilöä.

•  Seuralle on otettu yhdistysvakuutus.

•  Perhonsidiontakursseja jatkettiin.

•  EP:n Kalamiespiirin hallituksessa 2 vars. jäsentä ja 2 varajäsentä.

•  Seuran jäsenmäärä 108 (miehiä 72, naisia 13 ja nuoria 23).

1985

Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet :samat kuin ed. vuonna.

•  Alavuden kalastuskunnan kanssa tehtiin Töysänjoen hoitosopimus, joka oikeuttaa urheilukalastajat istuttamaan kalaa Töysänjokeen, kalastuskunta hoitaa lupamyynnin ja valvonnan.

•  Töysänjokeen istutettiin syyskuussa 40 kpl 1,5-2,5 kg painoisia kirjolohia. Takaisinsaanti oli yllättävän lujassa, syksyn aikana saatiin vain n. 15 kpl. Suunniteltiin uusia kalanistutuksia, mm. harjusta, jota Töysänjoessa on muutenkin jonkinverran melkein kaikilla koskialueilla.

•  Kilpailut: pilkkikisoja 4 ja onkikisoja 5, yleisiä pilkkikisoja yhdet. (Itsenäisyyspäivän kisat jouduttiin peruuttamaan kovan pakkaeen takia).

•  SM-pilkkikisoissa mukana isolla joukolla kokemusta hankkimassa. SM-onkikisoissa Kajaanissa menestyttiin: nuoret (Veikko Vuoriluoma, Veli-Pekka Teppo, Jari Saarinen) voittivat joukkuemestaruuden, ja Veikko Vuoriluoma oli alle 18 v sarjassa kolmas, yleisessä sarjassa Risto Saarinen oli kuudes.

•  E-P:n pilkkikuningaskilpailussa Jorma Niemi voitti ja Risto Rikala oli toinen, nuorten sarjan voitti Veikko Vuoriluoma.

•  Normark-Rapala maaottelukarsinnassa Veikko Vuoriluoma voitti sarjansa ja pääsee maaotteluun, Risto Rikala oli kolmas yleisessä sarjassa mutta hävisi jatkopaikan arvonnassa.

•  Perhonsidontakursseja järjestettiin kahdet.

•  16.4. järjestettiin kala-aiheisen teemaviikon merkeissä toiminnan esittely ja asiasta kiinnostuneita tutustujia oli n. 40.

•  Palkittiin ja tilastoitiin ”suuret kalat” kilpailun kaloja. Hauki 6490 g Kari Hynninen, made 4950 g Juha Heikkilä, siika ja särki 525 g Harri Lähdevuori, kiiski 267 g Jorma Heikkilä, kirjolohi 3450 g Markku Pölönen, taimen 1050 g Risto Saarinen, suurin perhokala kirjolohi 1800 g Risto Rikala.

1986

Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet edelleen samat kuin edellisinä vuosina.

•  Ensimmäisen kerran anottiin avustusta kalastuskorttivaroista kalanpoikasten istutuksiin. Avustusta saatiin 5000 mk ja lisäksi kaupungin avustusta 1000 mk. Tämä käytettiin kesänvanhojen harjuksen poikasten istutukseen Töysänjokeen, yhteensä n. 6660 kpl.

•  Kilpailutoiminta: pilkkikisoja 4 ja onkikisoja 4 + kahdet yleiset pilkkikisat. SM-tasolla kokemusta.

•  Piirin Pilkkikuningas Risto Rikala.

•  Nuorten onkitapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran.

•  Jäsenmäärä 115.

1987

Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet: pj. Kalervo Rapo, sihteeri Pertti Lähdevuori, tal.hoitaja Markku Katajamäki, muut varsinaiset hallituksen jäsenet: Risto Saarinen, Seppo Kopra, Risto Rikala, varalla Jorma Mäkiranta, Timo Tapanainen. Tilintarkastajat Paavo Savolainen ja Einari Kuni, varalla Jalo Knuuttila ja Pentti Ahokas.

•  Jaostot: Kilpailu-, perho- ja nuorisojaosto.

•  Kalastuskorttivaroista saatiin vain 1500mk, jolla istutettiin 1667 kpl harjuksen poikasia Töysänjokeen. Kaupungin avustusta saatiin myös 1500 mk. Töysänjokeen istutettiin puronieriää 300 kpl (n. 100 kg).

•  Kilpailut: pilkkikisoja 6, onkikisoja 4, perhokisat 1, yleisiä pilkkikisoja 3. Piirinmestari pilkissä Pertti Pölönen, kilpaonginnassa Kalervo Rapo, SM-ongen perhesarjassa Mikkelissä Saarisen perhe (Risto, Marja-Leena ja Jari) oli kolmas.

•  Perhonsidontailtoja pidettiin kolmet.

•  Kalamiespiirin tehtävissä: Kalervo Rapo puheenjohtaja, Risto Saarinen sihteeri sekä piirin edustaja Kalamiesten Keskusliiton hallituksessa.

•  Jäsenmäärä 115.

1988

Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet: muuten samat kuin ed. vuonna, paitsi varajäseninä Pertti Pölönen ja Seppo Potila.

•  Kilpailut: pilkkikisoja 8 (osanottajia 259) + kaksi yleistä, onkikisoja 8 (osanottajia 232) + 1 yleinen. Piirinmestaruuspilkit, yleinen: 1) Kalervo Rapo, veteraanit: 1) Eero Yli-Hukkala, alle 18 v.: 3) Mika Pölönen, alle 14 v.: 2) Kari Pihlajamäki.

•  Jaostot: kilpailu-, perho- ja nuorisojaosto.

•  Nuoriso Kalastaa –88 kampanjavuosi. Sen merkeissä pidettiin kampanjaviikolla teemailta kesäkalastusmuotojen merkeissä. Muita kalamiesiltoja pidettiin kaksi kertaa.

•  Nuoriso Kalastaa –teemaviikolla yhdistyksen ”kummisedät” kävivät ympäristökuntien kouluilla pitämässä esitelmiä kalastuksesta ja teemaviikon lopulla järjestettiin nuorille onkitapahtuma, jossa kaikki osanottajat palkittiin kunniakirjoilla ja onkivavoilla onkilaitteineen. Sarjojen parhaat saivat myös mitalit.

•  Entisten edustusten lisäksi Pertti Pölönen toimii kalastusalueen hallituksen puheenjohtajana ja kalastusalueen valtuuskunnan sihteerinä toimii Kalervo Rapo.

•  Perhojaosto toimii edelleen aktiivisesti.

1989

Toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet: pj. Kalervo Rapo, sihteeri Jorma Haaparanta, varapuheenjohtaja Tapani Pihlajamäki, taloudenhoitaja Markku Katajamäki, tiedotus Risto Saarinen, ja jäsen Jalo Knuuttila, varalla Pertti Pölönen ja Seppo Potila. Tilintarkastajat: Paavo Savolainen, Einari Kuni, varalla Pentti Ahokas ja Harri Lähdevuori.

•  Kilpailut: yleisiä pilkkikisoja kolmet, osanottajia yhteensä 441, yleisiä onkikisoja kahdet, osanottajia yhteensä 192. Jäsentenvälisiä pilkkikisoja 8, suorituskertoja 261, jäsentenvälisiä onkikisoja 8, suorituskertoja 247. Piirinmestaruuspilkissä Eero Yli-Hukkala oli ykkönen, naisveteraaneissa Lahdenmäen Aini ykkönen ja Yli-Hukkalan Raakel kakkonen. SM-pilkki: osallistuttiin Parikkalassa 32 henkilön voimin. Kari Pihlajamäki pilkki suomenmestariksi alle 15 v sarjassa ja nuorten joukkue (Karin lisäksi Mika Keskinen ja Tero Lähdevuori) sijoittui kolmanneksi.

•  Avustukset: Alavuden kaupunki 3000 mk, kalastuskorttivaroista 9000 mk.

•  Seuraottelu ASUK – VUK Vetämäjärvellä 26.3. ASUK:n voittoon 11240 g – 9140 g.

•  Iso kala: lahna 1640 g Pertti Pölönen, pilkki (morri), Lehtimäki, Suninsalmi 13.4.89.

•  Osallistuttiin SM-kesäongen toimitsijatehtäviin Seinäjoella sekä myös itse kilpailuun kokemusta kartuttaen.

•  Järjestettiin piirinmestaruusonkikisat Kalajärvellä.

•  Nuorten onkitapahtuma järjestettiin kolmella paikkakunnalla: Alavudella, Töysässä ja Kuortaneella. Näissä oli yhteensä 59 osanottajaa.

•  Jäsenmäärä n. 150.